ราชวงศ์

ราชวงศ์ตระกูลหรือสายของผู้ปกครองการสืบทอดอำนาจอธิปไตยของประเทศที่เป็นของตระกูลเดียวหรือสืบเชื้อสายของพวกเขาไปยังบรรพบุรุษร่วมกัน ( ราชวงศ์กรีก"อำนาจอธิปไตย")

บ้าน Plantagenet

คำนี้ใช้โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณเพื่อเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดเรียงลำดับเหตุการณ์

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Michael Ray บรรณาธิการ