บุรินทร์

บุรินทร์เรียกอีกอย่างว่าgraverเครื่องมือแกะสลักที่มีด้ามโลหะที่ถูกตัดหรือกราวด์ลงในแนวทแยงมุมเพื่อสร้างจุดรูปเพชรที่ปลาย มุมของจุดของเครื่องมือเฉพาะมีผลต่อความกว้างและความลึกของเส้นที่สลัก เพลาของเครื่องมือได้รับการแก้ไขในที่จับแบบแบนที่สามารถจับได้ใกล้กับพื้นผิวการทำงาน มีปลายมนกว้างสำหรับค้ำยันกับฝ่ามือ จุดนี้ชี้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

บุรินทร์ บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Amy Tikkanen ผู้จัดการกรมราชทัณฑ์