ไซเบอร์ลอว์

Cyberlawหน่วยงานกฎหมายที่มีผลต่อโลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เนื่องจากปริมาณการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจำนวนและประเภทของปัญหาทางกฎหมายที่อยู่รอบ ๆ เทคโนโลยี ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมาก ได้แก่ ความลามกของเว็บไซต์ออนไลน์บางแห่งสิทธิในความเป็นส่วนตัวเสรีภาพในการพูดการควบคุมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Jeannette L. Nolen ผู้ช่วยบรรณาธิการ