นอร์

นอร์นในเทพนิยายดั้งเดิมกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติกลุ่มใดที่สอดคล้องกับกรีกมอยไร พวกเขามักจะแสดงเป็นสาวใช้สามคนที่หมุนหรือพลิกชะตากรรมของผู้ชาย แหล่งข้อมูลบางแห่งตั้งชื่อให้ว่า Urd, Verdandi และ Skuld ซึ่งอาจหมายถึง "อดีต" "ปัจจุบัน" และ "อนาคต" พวกเขาถูกพรรณนาว่าอาศัยอยู่โดย Yggdrasill ต้นไม้โลกใต้บ่อน้ำของ Urd และเชื่อมโยงกับทั้งความดีและความชั่ว การดูแลบ่อยๆตั้งแต่แรกเกิดบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ ชื่อนอร์นปรากฏเฉพาะในแหล่งสแกนดิเนเวีย แต่ลัทธินอร์นไลค์เกิดขึ้นในคติชนในยุโรปหลายแห่ง ในวรรณคดีนอร์ส Norns บางครั้งเรียกว่าdísir