Matzo

Matzoยังสะกดmatzoh, matzaหรือmatzah ; พหูพจน์matzos, matzot, matzoth, matzasหรือmatzahsขนมปังไร้เชื้อกินโดยชาวยิวในช่วงวันหยุดเทศกาลปัสกา (Pesaḥ) ในการฉลองของพระธรรมของพวกเขาจากอียิปต์ การเดินทางออกจากอียิปต์อย่างรวดเร็วไม่อนุญาตให้มีการหมักแป้งดังนั้นจึงมีการงดใช้หัวเชื้อทุกชนิดตลอดทั้งสัปดาห์ - วันหยุดยาว

Matzo

พิธีกรรมปัสกากำหนดให้ชาวยิวกิน matzos อย่างน้อยในคืนแรกของการเฉลิมฉลอง อย่างไรก็ตามในบรรดาชาวยิวผู้สังเกตการณ์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องรับประทานมัตโซตลอดเทศกาลปัสกา

เครื่องมือ matzo บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Virginia Gorlinski, Associate Editor