สัตว์ป่า

สัตว์ในศาสนาโรมันโบราณเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทุ่งนาและฝูงสัตว์ เธอเป็นคู่สัญญา - ถือว่าภรรยาพี่สาวหรือลูกสาวของ Faunus ( qv )