Peruke

Perukeหรือที่เรียกว่าPeriwigซึ่งเป็นวิกผมของผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเภทที่นิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 มันทำจากผมยาวมักจะมีลอนด้านข้างและดึงกลับมาที่ท้ายทอย

การใช้คำว่า peruke อาจแพร่หลายในศตวรรษที่ 16 เมื่อการสวมวิกกลายเป็นที่นิยม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 Peruke ไม่ได้สวมใส่เป็นเครื่องประดับหรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของธรรมชาติอีกต่อไป แต่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Louis XIII แห่งฝรั่งเศสกำหนดแฟชั่นในปี 1624 ดู นอกจากนี้ยังมีวิกผม