การแก้ไข Spooner

Spooner Amendment การแก้ไขรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติการจัดสรรกองทัพปี 1901 ที่เรียกร้องให้ยุติรัฐบาลทหารของสหรัฐฯในฟิลิปปินส์ ตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาปารีส (ธันวาคม พ.ศ. 2441) อำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟิลิปปินส์ได้ส่งผ่านจากสเปนไปยังสหรัฐอเมริกา

ชาวฟิลิปปินส์ต่อสู้กับการเรียกร้องการปกครองของอเมริกาและเชื่อกันว่าในสหรัฐอเมริกาการต่อต้านของพวกเขาเกิดจากความแข็งกร้าวของรัฐบาลทหาร การแก้ไข Spooner มอบอำนาจให้ปธน. วิลเลียมแม็คคินลีย์เข้าแทนที่การปกครองทางทหารกับรัฐบาลพลเรือนซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2444 อย่างไรก็ตามกองโจรชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำสงครามต่อเนื่องมาหลายปี