Naiad

Naiad (จากภาษากรีกnaiein "to flow") ในเทพนิยายกรีกหนึ่งในนางไม้แห่งสายน้ำที่ไหล - น้ำพุแม่น้ำน้ำพุทะเลสาบ Naiads ในความสัมพันธ์กับน้ำจืดอย่างเหมาะสมถูกแสดงว่าสวยงามเบาสมองและเป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับนางไม้อื่น ๆ พวกมันมีอายุยืนยาวมากแม้ว่าจะไม่เป็นอมตะ

ตำนาน.  กรีก.  Hermes.  (โรมันเมอร์คิวรี) แบบทดสอบการศึกษาเทพนิยายกรีกและโรมันผลไม้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทพเพอร์เซโฟนีในตำนาน?