เพอริสเทอไรต์

Peristeriteพลอยสีรุ้งในชุดแร่เฟลด์สปาร์( qv ) ชื่อ (จากภาษากรีกperistera "pigeon") หมายถึงความคล้ายคลึงของตัวอย่างชั้นดีเช่นจากออนตาริโอและควิเบกไปจนถึงขนสีรุ้งทั่วไปที่คอของนกพิราบ ในเพอริสเตอไรต์มักเป็นรูปแบบของ plagioclase albite หรือ oligoclase ที่อุดมด้วยโซเดียมชนิดหนึ่งซึ่ง ได้แก่ โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตและแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตที่ประกอบเป็นแร่ธาตุที่แยกจากกันและก่อตัวเป็นผลึกที่แตกต่างกันของอนุภาคขนาดเล็ก แต่แตกต่างกันของสารประกอบทั้งสอง ความเรืองแสงอาจเกิดจากการแพร่กระจายของแสงโดยการติดบริเวณที่มีคุณสมบัติทางแสงที่แตกต่างกันหรือจากการสะท้อนและการเลี้ยวเบนของผลึกที่แยกออกจากสารทั้งสองชนิด