นวนิยาย Palliser

นวนิยาย Palliserชุดนวนิยายของ Anthony Trollope พวกเขารวมตัวกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมและโดยตัวละคร Plantagenet Palliser ที่ปรากฏในแต่ละเรื่องโดยมีตัวละครอื่น ๆ เกิดขึ้นเป็นระยะ ซีรีส์ประกอบด้วยผลงานเหล่านี้ (เรียงตามลำดับการพิมพ์): Can You Forgive Her? , Phineas ฟินแลนด์ , เพชรยูซตาส , Phineas Redux , นายกรัฐมนตรีและเด็กของดยุค

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Kathleen Kuiper บรรณาธิการอาวุโส