อีชู

Eshuสะกดคำว่าEschuหรือเรียกอีกอย่างว่าElegbaเทพเจ้านักเล่นกลของ Yoruba แห่งไนจีเรียซึ่งเป็นวิญญาณที่ปกป้องและมีเมตตากรุณาซึ่งรับใช้ Ifa ซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าในฐานะผู้ส่งสารระหว่างสวรรค์และโลก เอชูต้องการการผ่อนปรนอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการถ่ายทอดการเสียสละและทำนายอนาคต ตำนานเรื่องหนึ่งแสดงให้เห็นว่า Eshu หลอกให้ Ifa ออกจากความลับของการทำนาย อีกคนหนึ่งซึ่ง Eshu คืนสภาพ Ifa จากการถูกจองจำในต้นอินทผลัมทำให้เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา Ifa

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย JE Luebering ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหาร