เอราโต

Eratoในศาสนากรีกหนึ่งในเก้า Muses ผู้อุปถัมภ์บทกวีและบทกวีที่เร้าอารมณ์หรือเพลงสวด เธอมักจะวาดภาพเล่นพิณ ดู Muse ด้วย