หนังสือของ Chilam Balam

หนังสือของ Chilam Balamกลุ่มเอกสารที่เขียนใน Yucatec Maya ด้วยตัวอักษรภาษาสเปนในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 แหล่งความรู้หลักเกี่ยวกับประเพณีของชาวมายันโบราณประกอบด้วยตำนานคำทำนายตำนานทางการแพทย์ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินและพงศาวดารทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าในตอนแรกอาจมีเอกสารจำนวนมาก แต่ก็ยังคงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ชาวเมืองชูมาเอลทิซิมินและมานิ (เมืองที่เขียน) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของชาวมายัน Chilam balamหมายถึง "ความลับของหมอผี"