ตร. ค้าน

จัตุรัสแห่งความขัดแย้งในตรรกะดั้งเดิมแผนภาพแสดงรูปแบบของประพจน์เด็ดขาด ( qv ) หรือคำสั่งสี่รูปแบบที่มีหัวเรื่องและเพรดิเคตเดียวกันพร้อมกับความสัมพันธ์แบบคู่:

ตร. ค้าน

ซึ่งA, E, IและOอยู่ในรูปแบบ“ ทุกSคือP ”“ ไม่ใช่SคือP ”“ SบางตัวคือP ” และ“ Sบางตัวไม่ใช่P ” ดังที่แสดงในสี่เหลี่ยม “ หงส์ทุกตัวเป็นสีขาว” ตรงกันข้ามกับ“ หงส์ไม่มีสีขาว” และความขัดแย้งของ“ หงส์บางตัวไม่ใช่สีขาว” ข้อสรุปที่ดึงจากรูปแบบเหล่านี้ไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง (เช่นเดียวกับในรูปแบบย่อย) จะได้รับจากการอนุมานทันที