คอมมานโด

หน่วยคอมมานโดหน่วยทหาร - เทียบเท่ากับกองพันทหารราบซึ่งประกอบด้วยผู้ชายที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กลยุทธ์การช็อกแบบกองโจรตั้งแต่การต่อสู้ด้วยมือเปล่าไปจนถึงการจู่โจมแบบตีแล้วหนี สมาชิกของหน่วยดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่าคอมมานโด ในการใช้งานทั่วไปคำนี้ยังหมายถึงยุทธวิธีที่ผิดปกติหรือแบบกองโจรที่ดำเนินการโดยหน่วยปกติขนาดเล็ก หน่วยคอมมานโดมีต้นกำเนิดมาจากชาวบัวร์ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารและยุทธวิธีที่ "ได้รับคำสั่ง" ตามกฎหมาย